ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องโครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 15/2562

เผยเเพร่เมื่อ 38 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องโครงการจ้างปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 15/2562

  1. ตารางกำหนดราคากลาง (ป.ป.ช.)   คลิกดูรายละเอียด
  2. BOQ    คลิกดูรายละเอียด