ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้ภาษาสำหรับ ศตวรรษ 21  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 33.2/2562

เผยเเพร่เมื่อ 144 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้ภาษาสำหรับ ศตวรรษ 21  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 33.2/2562

ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ 33.2/2562 คลิกดูรายละเอียด
ตารางแสดงวงเงินตามประกาศ ป.ป.ช. คลิกดูรายละเอียด