ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563

เผยเเพร่เมื่อ 156 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2563

1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์  เลขที่ 1/2563  คลิกดูรายละเอียด 

2. ตารางกำหนดราคากลาง ตามประกาศ ป.ช.ช.  คลิกดูรายละเอียด