โครงการจ้างปรับปรุงหลังคาหอพักเอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 8/2563

เผยเเพร่เมื่อ 93 เข้าชม

โครงการจ้างปรับปรุงหลังคาหอพักเอราวัณ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 8/2563

  1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คลิกดูรายละเอียด

2. BOQ (Bill of Quantities)  คลิกดูรายละเอียด