ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความพรุนและพื้นที่ผิว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 26/2563

เผยเเพร่เมื่อ 32 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความพรุนและพื้นที่ผิว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 26/2563   ดังนี้

  1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปปช.   คลิกดูรายละเอียด
  2. ประกาศเชิญชวน   คลิกดูรายละเอียด