ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ตัดซีเอ็นซีระบบแก๊สและพลาสม่า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 54/2563

เผยเเพร่เมื่อ 21 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ตัดซีเอ็นซีระบบแก๊สและพลาสม่า ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เลขที่ 54/2563  ตามรายละเอียด ดังนี้

  1. ประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ 54/2563  คลิกดูรายละเอียด
  2. ตารางกำหนดราคากลาง ตามประกาศ ป.ช.ช.   คลิกดูรายละเอียด