ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินอาคารโรงอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 22/2563

เผยเเพร่เมื่อ 194 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินอาคารโรงอาหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) เลขที่ 22/2563  ตามรายละเอียดดังนี้

  1. ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่  22/2563  คลิกดูรายละเอียด
  2. ตารางกำหนดราคากลางตามประกาศ ป.ป.ช.  คลิกดูรายละเอียด