โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 30/2563

เผยเเพร่เมื่อ 69 เข้าชม

โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย  จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่   30/2563

  1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คลิกดูรายละเอียด

2. BOQ (Bill of Quantities)  คลิกดูรายละเอียด