ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 52/2563

เผยเเพร่เมื่อ 24 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 52/2563  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ประกาศประกวดราคา เลขที่ 52/2563  คลิกดูรายละเอียด
  2. ตารางกำหนดราคากลางตามประกาศ ป.ช.ช.  คลิกดูรายละเอียด