ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและการศึกษางาน  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 59/2566

เผยเเพร่เมื่อ 233 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการและการศึกษางาน  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 59/2566
คลิกดูรายละเอียด
1. ประกาศ
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง