ชี้แจงแนวทางการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกินสามแสนบาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยเเพร่เมื่อ 119 เข้าชม