ประกาศร่างขอบเขตงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปการภายในมหาวิทยาลัย ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)

เผยเเพร่เมื่อ 29 เข้าชม

วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567