หัวข้อข่าว

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563